Leesgroepen

Een leesgroep bestaat uit een vast aantal mensen, die per seizoen zes boeken lezen en gezamenlijk bespreken onder deskundige leiding. Leesgroepen komen één keer in de zes weken bij elkaar in de centrale bibliotheek in Wijchen, op maandagmiddag, dinsdagavond, of woensdagavond.

De bibliotheek coördineert de afspraken, maakt jaarlijks een leesrooster en stelt de boeken ter beschikking.
Tijdens de boekbespreking worden leeservaringen uitgewisseld, wordt er gediscussieerd en wordt er achtergrondinformatie gegeven over de schrijver en de literaire en maatschappelijke context van het boek.

Door de gezamenlijke besprekingen worden moeilijke boeken toegankelijk en blijf je op de hoogte van recente ontwikkelingen in de literatuur. De leesgroepen staan open voor iedereen die graag leest en lid is van de Bibliotheek Wijchen. Voor meer informatie (kosten, plaatsen vrij, e.d.) kun je terecht bij Jenny Arends.