ANBI Status

Stichting De Bibliotheek Wijchen is een officiële ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling - zonder winstoogmerk.

KVK-nummer: 41055829

BTW-nummer: 00.29.07.367.B01

Raad van Toezicht:

Klik hier voor de samenstelling Raad van Toezicht

Doelstelling van de organisatie uit de statuten:

De stichting stelt zich ten doel het vrije verkeer van informatie te bevorderen alsook een uitwisseling van culturele, educatieve en maatschappelijke opvattingen en ideeën te laten plaatsvinden, zowel mondeling, audiovisueel, als in woord en gebaar. Het een en ander in de meest ruime betekenis.
De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

a. Het beschikbaar stellen aan derden van boeken, tijdschriften, kranten, muziek(dragers), films, speel- en leermateriaal, digitale informatiebronnen, kunst- en cultuuruitingen en ander attributen en/of informatiedragers;

b. Het houden van (groepsgerichte) activiteiten al dan niet in samenwerking met of georganiseerd door maatschappelijke, culturele en educatieve organisatie, instellingen en/of individuen het een en ander in de meest ruime betekenis;

c. Het aanwenden van alle andere wettige middelen.

Benieuwd wat de Bibliotheek Wijchen de komende jaren wil bereiken ? Je kunt het lezen in ons beleidsplan:

Beleidsplan

 

Onze resultaten:

Productenboek Resultaten

Jaarrekening met Accountantsverklaring

 

Het beloningsbeleid van de Bibliotheek Wijchen geschiedt conform de CAO Openbare Bibliotheken.

Cultuur, daar geef je om

De nieuwe Nederlandse Geefwet geeft tijdelijk een extra voordeel voor de Stichting Openbare Bibliotheek en de donateur. Het Ministerie van Financiën wil hiermee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren. Het is daarom mogelijk een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Lees meer hierover in de brochure van de Nederlandse Rijksoverheid: Cultuur Daar Geef Je Om.