ANBI Status

Stichting De Bibliotheek Wijchen is een officiële ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling - zonder winstoogmerk.

KVK-nummer: 41055829

BTW-nummer: 00.29.07.367.B01

Raad van Toezicht:

Klik hier voor de samenstelling Raad van Toezicht

Doelstelling van de organisatie:

De Bibliotheek Wijchen maakt voor iedereen het halen en brengen van informatie, cultuur en verhalen mogelijk. We bieden alle kansen om te ontdekken, ontwikkelen, ontspannen en ontmoeten. Daarmee kan iedereen zijn leefwereld vergroten en verrijken en beter meedoen in de samenleving. De filosofie van ‘de Bibliotheek van 100 Talenten’ is daarvoor de basis. De werkwoorden Meedoen, Meemaken, Inspireren staan centraal. Dat doen we vanuit de visie dat ieder mens waardevol is vóór en bijdraagt áán de samenleving.
Voorwaarde daarvoor is dat iedereen de mogelijkheid heeft om op zijn of haar manier mee te doen, eigen talenten te gebruiken én die te ontwikkelen. Door dat mogelijk te maken dragen wij bij aan een leefbare, geletterde, onafhankelijk geïnformeerde en onderling verbonden, culturele samenleving.

Dat hebben we vertaald naar drie ambities die we willen waarmaken voor de inwoners van de gemeente Wijchen. De Bibliotheek Wijchen is dé:

1.   partij die taalvaardigheid ondersteunt en lezen stimuleert;

2.   samenwerkingspartner voor digitaal burgerschap en digitale geletterdheid;

3.   verbindende partner om een Leven Lang Ontwikkelen mogelijk te maken.

Benieuwd wat de Bibliotheek Wijchen de komende jaren wil bereiken ? Je kunt het lezen in ons beleidsplan:

Beleidsplan

 

Onze resultaten:

Productenboek Resultaten

Jaarrekening met Accountantsverklaring

 

Het beloningsbeleid van de Bibliotheek Wijchen geschiedt conform de CAO Openbare Bibliotheken.