Kunstgeschiedenis hoorcollege: Chagall, Mondriaan en Picasso, migranten in Parijs

9 september 2019, van 14:00 tot 16:00 | de Bibliotheek Wijchen

Kosten: € 7,50 per persoon (betalen na afloop bij docent)

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Veel beroemde kunstenaars waaronder Chagall, Picasso en Mondriaan, trokken in de eerste helft van de 20ste eeuw naar Parijs om daar zich te ontwikkelen tot succesvol kunstenaars. Dat zij, en veel andere kunstenaars, migranten waren, wordt door hun succes vaak vergeten. Arjan Moscoviter vertelt je er alles over tijdens deze boeiende hoorcollege.

Het Stedelijk Museum wijdt een tentoonstelling aan het werk van de mi-grantenkunstenaas in Parijs en hoe zij daar hun weg moes-ten vinden in een gepolariseerde samenleving. De tentoon-stelling is een uitgelezen kans om het werk van de grote moderne meesters (Naast Chagall, Picasso, Mondriaan ook o.a. Van Dongen, Kandinsky, Modersohn-Becker, Sluijters enZadkine) in een ander licht te zien, én om nieuwe kunste-naars te ontdekken. Bovendien brengt het museum voor het eerst 40 werken van Chagall samen.