Vrienden van de Bibliotheek Wijchen

Spreekt dit u aan?

“Ik hou van verhalen, goede verhalen, inspirerende verhalen, verhalen die mensen verder brengen. Ik word warm van het ontwikkelen van talenten en van kijken hoever je kunt komen.”

De Bibliotheek Wijchen ondersteunt mensen in hun ontwikkeling zodat ze hun eigen plek in de maatschappij kunnen vinden. Wilt u ons daarbij helpen?

Word dan Vriend van de Bibliotheek Wijchen!

De Bibliotheek Wijchen heeft een ANBI-status, waardoor uw bijdrage aftrekbaar is van de belasting.De Nederlandse Geefwet geeft tijdelijk een extra voordeel voor de Stichting Openbare Bibliotheek en de donateur. Het Ministerie van Financiën wil hiermee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren. Het is daarom mogelijk een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Lees meer hierover in de brochure van de Nederlandse Rijksoverheid: Cultuur Daar Geef Je Om.

Met uw bijdrage steunt u de algemene doelstellingen van de bibliotheek. Voelt u meer bij een specifiek onderwerp? Ook die kunt u steunen.

De Bibliotheek Wijchen heeft de komende jaren 3 onderwerpen als speerpunt: 

Jeugd en Onderwijs

Jeugd is voor de bibliotheek altijd een belangrijke doelgroep geweest. Bij de jeugd richten we ons op 2 hoofdpunten:

  • Ondersteuning van het onderwijs op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden
  • In de bibliotheek zelf richten we ons vooral op de persoonlijke ontwikkeling en de talentontwikkeling van kinderen en jongeren

Meedoen in de maatschappij

De Bibliotheek Wijchen wil mensen helpen bij hun ontwikkeling tot actieve burger. Laaggeletterdheid is daarbij een belemmerende factor. De Bibliotheek Wijchen richt zich daarom op:

  • Het voorkomen en tegengaan van laaggeletterdheid
  • Ontwikkelen van digitale basisvaardigheden

Iemand worden of jezelf zijn

Je ontwikkeling als mens gaat je hele leven door. Wij willen als bibliotheek die ontwikkeling graag ondersteunen. De Bibliotheek Wijchen helpt mensen bij hun ontwikkeling door:

  • Cursussen en workshops aan te bieden
  • Mensen de gelegenheid te geven hun kennis en vaardigheden met anderen te delen