Het Talentenatelier

De Bibliotheek Wijchen start een nieuw project: Het Talentenatelier. In dit atelier kunnen kinderen uitdagende activiteiten doen die ontwikkeld zijn door professionals en kunstenaars. Zij hebben dat gedaan door goed te luisteren en samen te werken met kinderen.

Maar tot die tijd moet er nog wel wat gebeuren...

De Bibliotheek Wijchen werkt met het concept de Bibliotheek van Honderd Talenten. Daarbij staan de 8 intelligenties van Howard Gardner en de pedagogiek van Reggio Emilia centraal. We willen dat concept nog meer vormgeven in de bibliotheek. Daarvoor hebben we het project Talentenatelier bedacht.

Om het iets duidelijker te maken hier de tekst uit het projectplan: Het talentenatelier wordt van en voor kinderen. De Bibliotheek wordt een plek waar mensen graag langer verblijven en de kinderen blijven als ambassadeur verbonden aan het project. Korte omschrijving van het project Kinderen uiten zich niet alleen in taal, maar ook in bijvoorbeeld muziek, drama, beweging en beeld. Iedereen kijkt anders naar de wereld; waar de een wordt gegrepen door een mooie zin op een reclamebord, is de ander gegrepen door de pose die de danser aanneemt. Weer een ander zal vooral de manier waarop de danser in beeld is opgenomen zijn. Elk kind leest de wereld in een andere taal en communiceert daarover op zijn of haar eigen wijze. Dit uitgangspunt van de Reggio Emiliapedagogiek is ook het uitgangspunt voor het Talentenatelier.De Bibliotheek stelt van oudsher vooral taal centraal om kinderen verhalen te vertellen, maar er zijn verschillende manieren om kennis tot je te nemen. Sommige mensen kunnen alles begrijpen dat over rekenen gaat of blinken binnen de kortste keren uit in voetbal, ringzwaaien of dans. Howard Gardner beschrijft dat in zijn theorie van de Meervoudige Intelligentie als ‘knap’ zijn op verschillende manieren.Hij onderscheidt taalknap, beeldknap, rekenknap, beweegknap, zelfknap, samenknap, natuurknap en muziekknap. De denkbeelden van Reggio Emilia en Howard Gardner vormen de uitgangspunten van het Talentenatelier.

In het Talentenatelier kan een kind een kist pakken waarin een activiteit zit rond één van de 8 intelligenties van Gardner. De activiteiten zijn zo vormgegeven dat ze een open einde hebben. In het ontwikkeltraject van het Talentenatelier koppelt de Bibliotheek kinderen en kunstenaars om in een traject van Design Thinking tot uitvoering van de koffers te komen. Daarbij hebben alle deelnemers hun eigen rol. De professionals zorgen voor een gedegen achtergrond en de kunstenaars helpen de kinderen een andere kijk op de wereld te bieden. Creatiefdenken en probleemoplossend vermogen zijn belangrijke onderdelen van de activiteiten. Daardoor sluiten de activiteiten ook aan op de 21e eeuwse vaardigheden.Het Design Thinking-traject wordt professioneel begeleid door Spectrum en Rijnbrink. Er is een subsidie beschikbaar van de Koninklijke Bibliotheek om dit project van de grond te krijgen en een tegemoetkoming voor de kunstenaars en de professionals te bekostigen.

In stappen ziet het project er zo uit:

23 augustus: Kennismaking kunstenaars, kinderen en begeleiders Design Thinking (en bibliotheekmedewerkers)

6 september: Gesprek tussen de kinderen, de kunstenaars en de professionals over hun beelden en ideeën rond de 8 intelligenties
Daarna gaan de kunstenaars aan de slag om een 'prototype' van de activiteit te ontwikkelen.

4 oktober: Het prototype wordt getest bij de kinderen die meedenken, zij én de professional geven feedback op het prototype.

25 oktober: Met de input van de vorige sessie (en van de test in de Kinderboekenweek) maken de kunstenaars de uiteindelijke activiteit die gebruikt gaat worden in de bibliotheek. In deze sessie worden de uiteindelijke activiteiten gepresenteerd.

 


Doe je mee met het Talentenatelier?

We zijn op zoek naar kunstenaars (schilders, ontwerpers, beeldhouwers, multimedia-artiesten, theatermensen, muzikanten, installatiemakers, enzovoort) en professionals (die een relatie hebben met één van de intelligenties, bijvoorbeeld een fysiotherapeut is Beweegknap, een boswachter is Natuurknap) die een activiteit binnen een intelligentie willen vormgeven samen met een professional binnen het gebied van de intelligentie. Als je meedoet wordt je onderdeel van een heel interessant traject waarbij je de ideeën van kinderen vormgeeft in een activiteit die uitdaagt en kinderen op nieuwe manieren leert kijken. De activiteit die je bedenkt heeft een open einde en kan telkens op een andere manier door een kind worden ingevuld.

De ideeën van kinderen worden in een Design Thinking traject verkend en vormgegeven. Dit proces wordt door professionals op het gebied van Design Thinking begeleid. Dit traject beslaat 4 bijeenkomsten van 2 uur.

Door de subsidie van de Koninklijke Bibliotheek is er een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar.

Wil je meedoen of wil je meer weten neem dan contact op met Martin Bergsma, Domeinspecialist Jeugd & Onderwijs.

Maar zonder kinderen zijn we nergens...

De Bibliotheek Wijchen vindt het belangrijk om kinderen te betrekken bij de bibliotheek. Na de zomervakantie starten we met het project Talentenatelier. Het Talentenatelier wordt een plek in de bibliotheek waar kinderen (alleen of met anderen) uitdagende activiteiten kunnen doen. Die activiteiten horen bij een bepaalde ‘intelligentie’. Iedereen is slim, knap, intelligent. Je bent goed in taal of in rekenen. Goed in bewegen of je hebt een muzikaal gehoor. Je leert het liefst in je eentje of juist liever samen met anderen. Zo heb je 8 verschillende soorten knap. Voor iedere intelligentie wordt een activiteit bedacht. Door iemand die met die intelligentie werkt, samen met een kunstenaar. Een voorbeeld: Beweegknap. Een fysiotherapeut maakt samen met een kunstenaar een activiteit die kinderen in het Talentenatelier kunnen doen.
Maar…dat kunnen ze niet alleen, daar hebben ze hulp van experts bij nodig. En die experts dat zijn jullie. We zoeken 8 kinderen die willen meedenken over, meepraten over en misschien ook wel willen meedoen aan de activiteiten van het Talentenatelier.
Dit zijn de 8 intelligenties: Taalknap, Rekenknap, Beweegknap, Beeldknap, Natuurknap, Muziekknap, Zelfknap, Samenknap.

Janna Adel

Janna denkt mee met de bibliotheek. Help jij Janna?

Wij hebben al één expert die mee gaat doen: Janna Adel van De Speelhoeve. We zoeken dus nog 7 kinderen die 4 keer samen met de professionals en de kunstenaars activiteiten willen bedenken. We beginnen eind augustus en het project loopt door tot eind oktober. De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 14:30-16:30 uurin de bibliotheek.

Na het project kun je, als je dat leuk vindt, mee blijven praten over activiteiten in de bibliotheek. En helpen om ze ook echt uit te voeren.Ben je tussen 9 en 12 jaar? En lijkt het je leuk om mee te doen (ja, alsjeblieft!!) geef je naam, adres, leeftijd door aan Martin Bergsma (Domeinspecialist Jeugd & Onderwijs).